Betingelser

Betingelser:

Budbil
Inntil 20kg. Hentet og levert innen 2 timer i Stavanger. Små pakker og konvolutter.

Varebil
Inntil 900kg. Hentet og levert innen 2 timer i Stavanger. Større forsendelser, flerkolli eller paller. Kan utstyres med takgrind.

Stor varebil
Inntil 1200kg. Hentet og levert innen 2 timer i Stavanger. Større forsendelser, flerkolli eller paller. 

Hastebil
Henter og leverer omgående.

Økonomi
Budbil/varebil leveringer i løpet av dagen. Bestilles innen kl 1000, for levering samme dag.

Ruter
Daglige ruter på Nordjæren. Bilen starter fra Stavanger kl 1000, med retur fra Bryne ca kl 1230

Pakketransport
For storforbrukere av pakketransport i hele landet. Be om tilbud.

Liten lastebil
Over 600kg eller 2 paller. Med løftelem og jekketralle.

Stor lastebil
Større forsendelser, flerkolli eller paller . Med løftelem og jekketralle.

Distribusjon hele landet
Sør-Norge neste virkedag. Nord-Norge 2-3 dager.

Betingelser

Alle våre sjåfører har godsansvarsforsikring som dekker i.h.t. NSAB sine til enhver tid gjeldende betingelser. Dette betinger at sjåføren har håndtert godset uforsvarlig, og at godset er forsvarlig pakket. Vi anbefaler kunden og selv undersøke om denne dekning er god nok for sine sendinger.

Denne lovteksten finnes på: http://www.transportalen.no/?page=/loverogregl.html, se: NSAB.

Om dere ønsker at mottaker skal faktureres for frakten, og mottaker ikke gjør opp for seg, vil avsender/bestiller bli fakturert for frakten.

Alle våre priser og betingelser avhenger av at forsendelsene er merket med korrekt adresse, referanser på hentesteder er riktige (må oppgis ved bestilling), riktig type bil er bestilt, og at forsendelsene er klare ved henting.

Ved oppdrag hvor det blir avtalt pris på forhånd, er det ikke inkl. evt. venting eller lessing/lossing.

Ved evt. reklamasjoner står AtB Transport as kun ansvarlig for verdien på forsendelsen.

Ved flere oppdrag bestilt på samme bil, belastes kun oppdraget lengst unna med full pris - resten avtales ved bestilling.

Om De ønsker at mottaker skal betale for frakt, må dette oppgis ved bestilling. Omfaktureringsgebyr kr. 45,-.

Fakturaomkostninger kr. 35,- ved samlefaktura.

Dager
Sentralen er betjent fra kl. 08.00 - 16.30. Utenom disse tider betjenes telefonen av vakt. Oppdrag bestilt utenom sentralens åpningstider - se prisliste.

Utenom sentralens åpningstider

Oppdrag bestilles på vanlig telefonnummer. Ved problemer, spørsmål om pris o.l. kan du ringe 91106650 eller 91609000.

Uregistrerte kunder betaler kontant.

Du må gjerne forhåndsbestille, da det kan være stor pågang. Dette gjelder spesielt varebiler.

Faktura
AtB Transport fakturerer hver 10 dag. og siste dag i mnd. Betalingsbetingelser er pr. 14 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes 12 % rente p.a.