Priser

Alle priser er eksklusive mva

1 palle er maks 500 kg

Utenfor rute:

Avstander over 5 min fra oppsatt rute beregnes kr 10,- pr km i tillegg til frakt.

Venting/Bomturer

Kr 60,- pr 10 min

ADR Gods

+ 50%    Ingen transport av gruppe 1 og 7 uten særskilt avtale med sentralen